Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/951
Nhan đề: Flexural behavior of reinforced and prestressed concrete beams using finite element analysis
Tác giả: Anthony J., Wolanski
Năm xuất bản: 5/2004
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/542
http://hdl.handle.net/hau/951
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
3.13 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.