Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/952
Nhan đề: Probabilistic evaluation of global seismic capacity of degrading structures
Tác giả: S. D., Koduru
T., Haukaas
K. J., Elwood
Năm xuất bản: 5/2007
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/606
http://hdl.handle.net/hau/952
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
177.77 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.