Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/954
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorMatjaž, Dolšek
dc.contributor.authorPeter, Fajfar
dc.date.accessioned2016-03-04T19:20:59Z-
dc.date.available2016-03-04T19:20:59Z-
dc.date.issued2007-03
dc.identifier.urihttp://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/567
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/hau/954-
dc.language.isoenvi
dc.titleSimplified probabilistic seismic performance assessment of plan-asymmetric buildingsvi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
556.44 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.