Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/955
Nhan đề: Dimensional response analysis of yielding structures with first-mode dominated response
Tác giả: Nicos, Makris
Theodoros, Psychogios
Năm xuất bản: 2/2006
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/607
http://hdl.handle.net/hau/955
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
485.82 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.