Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/955
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNicos, Makris
dc.contributor.authorTheodoros, Psychogios
dc.date.accessioned2016-03-04T19:21:00Z-
dc.date.available2016-03-04T19:21:00Z-
dc.date.issued2006-02
dc.identifier.urihttp://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/607
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/hau/955-
dc.language.isoenvi
dc.titleDimensional response analysis of yielding structures with first-mode dominated responsevi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
485.82 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.