Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/956
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorBabak, Alavi
dc.contributor.authorHelmut, Krawinkler
dc.date.accessioned2016-03-04T19:21:01Z-
dc.date.available2016-03-04T19:21:01Z-
dc.date.issued2003-10
dc.identifier.urihttp://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/561
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/hau/956-
dc.language.isoenvi
dc.titleStrengthening of moment-resisting frame structures against near-fault ground motion e_ectsvi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
351.16 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.