Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/958
Nhan đề: Decision support for conceptual performance-based design
Tác giả: Helmut, Krawinkler
Farzin, Zareian
Ricardo A., Medina
Luis F., Ibarra
Năm xuất bản: 5/2005
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/563
http://hdl.handle.net/hau/958
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
668.35 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.