Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/963
Nhan đề: An improved capacity spectrum method for ATC-40
Tác giả: Yu-, Yuan Lin
Kuo-, Chun Chang
Năm xuất bản: 2/2003
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/595
http://hdl.handle.net/hau/963
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
199.28 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.