Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/968
Nhan đề: Comparison of displacement coefficient method and capacity spectrum method with experimental results of RC columns
Tác giả: Yu-, Yuan Lin
Kuo-, Chun Chang
Yuan-, Li Wang
Năm xuất bản: 4/2003
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/598
http://hdl.handle.net/hau/968
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
244.62 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.