Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/969
Nhan đề: Post-earthquake functionality of highway overpass bridges
Tác giả: K. R., Mackie
B., Stojadinovíc
Năm xuất bản: 7/2005
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/634
http://hdl.handle.net/hau/969
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
268.61 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.