Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/970
Nhan đề: Pushover procedure for seismic analysis of buildings
Tác giả: W K, Tso
AS, Moghadam
Năm xuất bản: 12/2005
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/633
http://hdl.handle.net/hau/970
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
704.87 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.