Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/972
Nhan đề: Residual displacement ratios for assessment of existing structures
Tác giả: Jorge Ruiz-, García
Eduardo, Miranda
Năm xuất bản: 6/2005
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/636
http://hdl.handle.net/hau/972
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
326.07 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.