Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/973
Nhan đề: On the estimation of hysteretic energy demands for SDOF systems
Tác giả: Danny, Arroyo
Mario, Ordaz
Năm xuất bản: 6/2007
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/617
http://hdl.handle.net/hau/973
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
225.73 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.