Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/975
Nhan đề: Safety in tall buildings and other buildings with large occupancy
Năm xuất bản: 7/2012
Nhà xuất bản: The Institution of Structural Engineers
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/434
http://hdl.handle.net/hau/975
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
610 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.