Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/9820
Nhan đề: Nhà thờ Từ Phong - Bắc Ninh
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Người hướng dẫn: Nguyên, Hạnh Nguyên
Ngô, Minh Hậu
Từ khoá: Kiến trúc
Kiến trúc nhà thờ
Nhà thờ Từ Phong
Bắc Ninh
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/9820
Bộ sưu tập: Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư từ năm 2005-2010

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
7.39 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.