Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/9824
Nhan đề: Thế giới 3D
Tác giả: Nguyễn, Tuấn Anh
Người hướng dẫn: Lê, Thái Lai
Vũ, Ngọc Dũng
Từ khoá: Kiến trúc
Thiết kế 3D
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/9824
Bộ sưu tập: Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư từ năm 2005-2010

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.68 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.