Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/9828
Nhan đề: Trường cao đẳng công nghiệp cơ điện Hải Dương
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương Nga
Người hướng dẫn: Nguyễn, Đức Dũng
Từ khoá: Trường cao đẳng
Công nghiệp cơ điện
Hải Dương
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/9828
Bộ sưu tập: Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư từ năm 2000-2005

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.13 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.