Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/9829
Nhan đề: Câu lạc bộ nhạc rock Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Thọ Toàn
Người hướng dẫn: Nguyễn, Chí Thành
Từ khoá: Câu lạc bộ
Nhạc rock Hà Nội
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/9829
Bộ sưu tập: Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư từ năm 2000-2005

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.04 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.