Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/985
Nhan đề: Evaluation of the seismic performance of a three-story ordinary moment-resisting concrete frame
Tác giả: Sang, Whan Han
Oh-, Sung Kwon
Li-, Hyung Lee
Năm xuất bản: 10/2003
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/643
http://hdl.handle.net/hau/985
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
343.21 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.