Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/989
Nhan đề: Overstrength and force reduction factors of multistorey reinforced-concrete buildings
Tác giả: A. S., ELNASHAI
A. M., MWAFY
Năm xuất bản: 3/2001
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/651
http://hdl.handle.net/hau/989
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
290.05 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.