Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/990
Nhan đề: Evaluation of approximate methods to estimate maximum inelastic displacement demands
Tác giả: Eduardo, Miranda
Jorge Ruiz-, García
Năm xuất bản: 8/2001
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/652
http://hdl.handle.net/hau/990
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
232.47 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.