Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/993
Nhan đề: Rigid - plastic approximation to predict plastic motion under strong earthquakes
Tác giả: A., Paglietti
M. C., Porcu
Năm xuất bản: 5/2000
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/653
http://hdl.handle.net/hau/993
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
106.87 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.