Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/996
Nhan đề: Performance Improvement of Long Period Building Structures Subjected to Severe Pulse-type Ground Motions
Tác giả: Anderson., James C
Bertero., Raul D
Bertero., Vitelmo
Năm xuất bản: 10/1999
Nhà xuất bản: Pacific Earthquake Engineering Research Center
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/441
http://hdl.handle.net/hau/996
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
8.7 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.