Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-9 của 9.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Chùa Hà Tiên thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh PhúcVũ, Thị Vinh; Lê, Thu Thủy
2013Một số giải pháp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái Sông Hồng - nam Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh PhúcLưu, Đức Hải; Nguyễn, Văn Huy
2017Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh PhúcTrần, Thị Hường; Nguyễn, Viết Định; Phạm, Thanh Sơn
2015Quản lý hạ tầng kỹ thuật thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcVũ, Thị Vinh; Nguyễn, Hồng Phương
2015Quản lý hạ tầng kỹ thuật thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcVũ, Thị Vinh; Nguyễn, Hồng Phương
2016Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Nam thị trấn Lập Thạch, tỉnh Vĩnh PhúcTrần, Thanh Sơn; Nguyễn, Thế Thắng
2016Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới xã Đôn Sơn, thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc.Vũ, Thị Vinh; Nguyễn, Hữu Mai
2018Quản lý hạ tầng kỹ thuật thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcMai, Thị Liên Hương; Bùi, Hữu Thăng
2010Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới chùa Hà Tiên thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh PhúcPhạm, Trọng Mạnh; Dương, Anh Dũng